Mircea Beuran, pericol public

Astăzi apare, pe surse (?), motivarea cazării la domiciliu, sub strajă, a lui MB. Aflu acest lucru de la preferatul meu, ziare.com. Care linkează un document interesant, edificator. Dar nu e un document complet, oficial; e un fel de draft. Din care sunt lipsă toate informațiile interesante, dar în care sunt subliniate datele de propagandă:

3) Se va observa și gravitatea faptei săvârşite, constând în „vânzarea” unui post de …de către însuși cel care … și care ar fi trebuit să aibă, mai mult decât oricine, criterii care privesc exclusiv performanța, iar nu „vânzarea-cumpărarea”, contra unor sume de bani, a posturilor în mediul universitar (și, lato sensu, în domeniul medical). O astfel de practică, a „vânzării” posturilor, are ca efect angajarea în sistemul universitar și medical a unor persoane fără o înaltă pregătire, rezultând mai apoi o slabă calitate a actului medical. Gravitatea faptei trebuie să aibă drept consecință un răspuns pe măsură, pentru ca persoanele care doresc accesarea unui post să știe că singura cale în acest sens este performanța. A proceda altfel, înseamnă a întreține iluzia celor care doresc să dobândească un post (în special tinerii absolvenți) că pot exista căi alternative (dacă nu exclusive) de obținere a acestor posturi, în sensul „cumpărării” acestora. Nu întâmplător, poate, un număr alarmant de tineri (inclusiv absolvenți ai instituțiilor de medicină) au ales să părăsească țara, indicând corupția drept principală cauză a acestui „exod”. Că un post se cumpără, de cele mai multe ori, pe bani, o dovedește și cazul de față. Constatăm, de asemenea, că suma care a constituit obiectul „tranzacției” este una considerabilă: …. Legat de acest aspect, se va observa că, după primirea mitei, inculpatul a tergiversat rezolvarea problemei legate de obținerea postului, deși i-a întreținut permanent iluzia denunțătoarei (timp de peste 1 an!) cum că ar fi posibil să îi fie, într-un final, satisfăcute cerințele. De altfel, nici după discuția (finală și definitorie) din ….2020 (înregistrată în mediul ambiental), în care a recunoscut primirea mitei, inculpatul nu a înțeles să restituie imediat cei …, prețul „vânzării” postului, ci a continuat să îi ofere „speranțe” denunțătoarei. Trebuie remarcat, cu privire la această discuție ambientală, că inculpatul, în mod condamnabil, s-a prevalat de propria turpitudine și i-a spus denunțătoarei, după ce acesta i-a cerut restituirea sumei (de …) privind mita, că… finalizând discuția cu exprimarea … Se observă faptul că, prin ultima remarcă, inculpatul își folosește ascendentul profesional asupra martorei denunțătoare și sugerează posibilitatea de a încheia toate relațiile de colaborare cu aceasta (într-un mod nefavorabil acesteia, câtă vreme inculpatul era și coordonatorul lucrării de doctorat al martorei). Fapta inculpatului este cu atât mai condamnabilă, în contextul corupției din domeniul medical/universitar, cu atât mai mult cu cât nivelul (ridicat) de salarizare al unui medic ar trebui să aibă corespondent în integritatea acestuia. De asemenea, sunt relevante și modul şi împrejurările de comitere a infracțiunii. Astfel, inculpatul a săvârșit infracțiunea în însăși instituția în care lucrează, în biroul său și a primit mita cu o condamnabilă ușurătate. Simptomatică este, în acest sens, lejeritatea cu care inculpatul, în discuțiile pe care le poartă cu martora, alternează afirmațiile relative la atribuțiile sale de serviciu cu cele privind sumele de bani pe care le-a primit cu titlu de mită.
Nu în ultimul rând, avem în vedere și consecinţele grave ale faptei inculpatului, consecințe care se răsfrâng asupra siguranţei şi eficienţei sistemului public de sănătate, în contextul în care medicii (care doresc posturi) accesează, prin intermediul inculpatului, aceste posturi, pe baza unor criterii pecuniare şi nu conform competenţei profesionale, urmate de obţinerea unor foloase considerabile pentru inculpații cu funcții de decizie. Prin acțiunile sale, inculpatul a transformat o instituție publică de prestigiu (…) în propria „piață de desfacere”, ca sursă personală de venituri ilicite. Față de cele arătate, se consideră că arestarea preventivă este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică, o stare de pericol reală și actuală.

Oare există publică motivarea întreagă? Că dacă tot vorbim, să vorbim pe textul oficial.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen + eighteen =

I accept the Terms and Conditions and the Privacy Policy

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.