Tolerast vs șovinist

O anecdotă bine-venită la RPT. (memorare)


Progresez, încetișor, cu lectura lui SA. Tocmai am terminat cartea despre Eurocentrism. Mi se pare uncanny cum, abordate în cheia adecvată, lucrurile care ne înconjoară capătă sens, fac clic-clic, toate la locul lor, ca într-un puzzle.


Am urmărit vreo lună postările pe facebucă ale Historia. Multe dintre ele având temă “românii în Primul Război Mondial”, precum și “ocupația sovietică a României”, respectiv “caracterul monstruos al Uniunii Sovietice”. Impresia generală este de propagandă agramată, inclusiv în comentarii. Motiv pentru care am dat unfollow.

Poate că în acest context mi-a venit în minte cum că aspectele de violență fizică ale perioadei leniniste și staliniste se potriveau caracterului epocii respective. Prin urmare ele sunt doar periferice în aprecierea acelei perioade a Rusiei. Accentul pus pe ele, ca trăsătură esențială a bolșevismului, nu este decât propagandă, pentru a ascunde caracterele esențiale ale bolșevismului și Uniunii Sovietelor. Ca să cităm pe MS:

Маршал Красной армии Конев, командующий тогда военной операцией по взятию густонаселённого Силезского промышленного района Германии, использовал тактику максимального спасения мирных жителей и, получив донесение о творившихся в Освенциме зверствах, запретил сам себе даже видеть этот лагерь. Позже он написал в своих мемуарах: был тогда не вправе потерять душевные силы, допустить, чтобы справедливое чувство мщения не ослепило его при проведении военных операций и не вызвало бы дополнительных страданий и жертв среди мирного населения Германии.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four + fifteen =

I accept the Terms and Conditions and the Privacy Policy

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.